neděle 13. srpna 2017

Zámek č. 41 (Řepín)

Další ze zámků s dosud ne úplně tragickým, ale do budoucna velmi nejistým osudem. Cesta vede kolem dříve navštíveného zámku v Byšici, kterému jsme před třemi lety prorokovali rovněž rychlou zkázu, a ejhle, ono se tam začíná mohutně rekonstruovat (viz nově přidané foto k zámku č. 12)

Zámek č. 41: Řepín
GPS: N 50°22.08148', E 14°37.99093'
Vzdálenost od bydliště: 21 km

Původně barokní zámek postavil Jan Valderode z Eckhausenu kolem r. 1670 na místě bývalé tvrze. Rod Valderode vlastnil zámek až do konce 18. století, kdy přešel do vlastnictví Rohanů, kteří zde postupně prováděli řadu přestaveb. V roce 1876 jej kníže Artur Rohan Řepín prodal Tereziánské vojenské akademii ve Vídní, která jej vlastnila až do r. 1918, kdy přešel do vlastnictví státu. Po roce 1945 zámek sloužil až do 90. let jako domov důchodců, což je patrno ještě dnes (např. na hlavních dveřích jsou ještě stále návštěvní hodiny). Bohužel momentálně je zámek opuštěný, nikdo neví, komu patří, a nikdo se o něj nestará. Budova očividně chátrá a můžeme jenom doufat, že i tady se nakonec najde rozumný (nebo aspoň bohatý) majitel, který ho nenechá spadnout.


Kromě zámku je v Řepíně ještě zajímavý novogotický kostel, který nechala postavit kněžna Rohanová v letech 1846-1850.